Slovene architecture

Kindergarten Kamnitnik

Miha Kajzelj, Mojca Gregorski, Matic Lašič / 2019
LOCATION: Partizanska cesta 1, Škofja Loka

Objekt novega vrtca Kamnitnik je zgrajen na mestu nekdanje  vojašnice ob vznožju hriba Kamnitnik v Škofji Loki, na območju, kjer je prostorski načrt že določeval urbanistično postavitev in gabarite objekta. Arhitekturna podoba objekta je posledica  iskanja rešitev, ki bi izboljšale prostorske pogoje in omogočile čim boljšo funkcionalno rabo in hkrati ambientalno doživetje prostorov. Novi objekt  je zasnovan kot razgibana stavba enostavnih volumnov, ki jo sestavljajo višinsko in tlorisno zamaknjeni kubusi igralniških prostorov, med katerimi so spodaj in zgoraj umeščene prostorne igralne terase. Izrazito linearni zasnovi, postavljeno pred hrib, je v cezuri proti hribu dodan gospodarski del z večnamensko dvorano, katere streha se podaljša v teren in tvori dodatno igrišče ter direktno povezavo s hribom za celotno zgornjo etažo.

Object information

Leto izgradnje
2019
Velikost objekta
3260 m2
Kvadratura parcele
9980 m2
Vrednost investicije
7.500.00 €

Technical team

Arhitektura
Mojca Gregorski, Miha Kajzelj, Matic Lašič, Petra Hudobivnik Florjančič, Žiga Misjak
Krajinska arhitektura
Andreja Zapušek Černe, Damjan Černe
Fotografije
Miran Kambič
Strojne instalacije
Emineo d.o.o.
Elektro instalacije
ESPIN d.o.o.
Gradbene konstrukcije
Line d.o.o.
Tehnološki načrti
IXA d.o.o.
Ostali sodelujoči
Tega Invest d.o.o., Simon Brlek d.o.o.

Manufacturers and Suppliers

Senčila
ROLTEK d.o.o.