Društvo Računalniški muzej (premična oprema prostorov)